– Hittil har de fleste bedrifter herfra kjøpt advokatbistand innen spesielt skatt hos eksperter i Oslo. Nå bygger vi opp en avdeling på Hamar slik at folk fra hele Innlandet kan få hjelp lokalt.

Det sier Pål Bakke (38) fra Hamar til HA. Han er avdelingsleder for PwC på Hamar.

Avdelingen har om lag 20 ansatte – for det meste innen revisjon. Siviløkonom/revisor Bakke gleder seg nå til å bygge en ny avdeling: Advokatvirksomhet.

EN Modøl fra Oslo-toget

Han spurte Stian Brumoen (42), modøl bosatt på Hamar, om han ville være med på å bygge opp en ny avdeling i Hamar.

– Vi visste at Stian satt mye på toget, sier Bakke og smiler.

– Jo da, pendlingen til Oslo var en ekstra grunn til å si ja, sier Brumoen, og fortsetter:

– Jeg trivdes i jobben i Oslo, men var lei pendlingen. Siden jeg visste at det var mye flinke folk her så var det lett å si ja.

Han var ferdig jurist fra Oslo i 2002 og har lang erfaring fra både skatteetaten og Ernst& Young.

Andre priser enn i Oslo

Avdelingsleder Bakke understreker at hovedårsaken til satsingen på en juridisk avdeling er å bedre tilbudet til kundene – samt å få nye kunder.

– Vi planlegger å ha et fullverdig forretningsjuridisk advokatkontor innen tre til fem år. Vi satser på å ansette en spesialist/advokatfullmektig på merverdiavgift i løpet av året. Veksten og nyansettelser vil være avhengig av tilgang til kvalifiserte jurister i Hamar-regionen. Så vidt vi vet har ingen av de andre store revisjonsfirmaene i distriktet eget advokatkontor. Disse, og deres kunder, må kjøpe tjenester i Oslo der timeprisen gjerne er langt høyere enn her på Hamar, sier Bakke.

Prisen for advokattjenester hos spesialister i Oslo ligger gjerne på 2.500 til 3.000 kroner per time. Bakke kan ikke si noen eksakte timesatser, men antyder om lag 1.800 kroner timen som en «normalpris» ved Hamar-kontoret.

Ser for seg fem jurister

– Stian er allerede omtrent «utsolgt». Det viser hvor stort behovet er her. Utfordringen er å finne flinke folk. Vårt fortrinn er at vi er spesialister innen skatt og avgifter, sier Bakke.

– Ellers blir advokatkontor i distriktene gjerne som en «landhandel» der man jobber bredt, sier Stian Brumoen.

Avdelingen i Hamar skal dekke behovet også ved PwC-kontorene i Lillehammer og på Jessheim – samt samarbeide med spesialistene ved hovedkontoret i Oslo.

– Vi satser på Hamar fordi det er vår største avdeling i Innlandet og fordi vi tror det er lettest å få til rekruttering her, sier Bakke.

Derfor blir det mange AS

Barmoen sier at juridisk bistand ved generasjonsskifter i foretak er et typisk oppdrag:

– Å etablere ulike aksjeklasser og selskap kan være hensiktsmessig før senior gir bort selskap/aksjer til junior. For unngå uheldige skattemessige konsekvenser, er det viktig at man kommer i gang med prosessen på et tidlig tidspunkt, sier Brumoen.

– Er det noen spesielle utfordringer i Innlandet som sådan?

– Nei, egentlig ikke. Men det er ganske mange selskap innen bygg og anlegg her. Der er det ofte kompliserte forhold rundt moms og avgifter – for eksempel knyttet til utviklingen av nye tomtefelt. Det lønner seg ofte å opprette egne AS for eiendom – selv om man ikke skal bygge noe nytt.

– Dette er en viktig årsak til de mange eiendoms og holdingselskap man ser i denne HA-serien?

– Det er riktig. Noe av det man kan oppnå ved å legge eiendommen inn i et aksjeselskap er at aksjeselskap kan selges skattefritt. Fusjoner og fisjoner blir mer og mer vanlig for å håndtere salg av selskap og generasjonsskifter på en best mulig måte, sier advokat Brumoen og legger til:

– Reglene er ganske komplekse.