• REDEGJØRELSE: Odd-Amund Lundberg i Ringsaker Senterparti. FOTO: ELI J. HAUGEN

HA skrev om saken i lørdagens avis. Øyungen Sæterlag har revet en gjeterhytte ved Øyungen uten å søke om rive- og byggetillatelse etter plan- og bygningsloven.

Under gjenoppbygging

Hytta er nå under gjenoppbygging. Øyungen ligger innenfor nasjonalt villreinområde, noe som gjør at det er ekstra strengt å få bygge eller gjøre andre inngrep.

Kulturkontoret i Ringsaker kommune skal også bruke hytta. Kulturkontoret driver ulike grupper for barn og unge og mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Tanken er å bruke gjeterhytta som varmebu i forbindelse med aktiviteter på Øyungen.

– Overrasket

Seterlaget skal ha fått opplyst av kommunen at det ikke var nødvendig med noen rivetillatelse.

Marit Vorkinn, som er sekretær i villreinnemnda i ansatt hos Fylkesmannen i Oppland, sier at nemnda kun har uttalt seg om en søknad om vedlikehold, og ikke riving og gjenoppbygging.

Hun er overrasket over utviklingen i saken, og gjør det klart at rivning og gjenoppbygging krever dispensasjon fra vernebestemmelsene i området.

Kontaktet ordføreren

Gruppeleder Odd-Amund Lundberg i Ringsaker Senterparti har etter at saken var omtalt i HA, sendt en henvendelse til ordfører Anita Ihle-Steen hvor han ber om en redegjørelse for saken i det første formannskapsmøtet over ferien.

– Jeg oppfatter at det er mange løse tråder og dels ulike versjoner, slik at jeg ønsker en redegjørelse, sier Lundberg.

Han er tydelig på at det må gjelde samme regler for kommunen som for alle andre.

Han vil ikke trekke noen konklusjoner før han har fått den ønskede redegjørelsen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00