Hamar kommune er nest største eier i Sirkula etter Ringsaker, og tirsdag diskuterte politikerne i formannskapet situasjonen som har oppstått.

– Konklusjonen er at rådmannen skal ta kontakt med Sirkula for status, sier ordfører Einar Busterud, som regner med å få et svar i løpet av onsdag.

– Vi må forvente at dette blir løst. Det er alvorlig når søppel ikke blir hentet, og i verste fall kan det bli en helserisiko, mener ordføreren.

Busterud forstår utfordringen ved bytte av leverandør, men setter spørsmålstegn ved om den nye leverandøren RenoNorden var godt nok forberedt.

– Det er grunn til å sette spørsmålstegn ved opplæringen og informasjonen til sjåførene, og om leverandøren har gjort nok for å forberede seg, sier Busterud.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00