SV har foreslått for Stortinget å stanse alle tvangsreturer til Afghanistan.

Bakgrunnen er oktoberbarna.

Dette er rundt 130 afghanske ungdommer med midlertidig opphold i Norge som i løpet av høsten blir 18 år, og dermed ikke har rett til lenger opphold i Norge.

Etter 18-årsdagen må de forlate Norge. Mange har rømt til Frankrike, hvor de lever på gata.

Stor endring

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har signalisert at de vil stemme mot SVs forslag, som kommer til votering i Stortinget tirsdag.

– Det representerer en stor endring i norsk asylpolitikk, som vi ikke er klar til å ta over bordet. Vi ønsker gjennom en ordinær komitébehandling å se på justeringer i regelverket, sier stortingsrepresentant og leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum.

Sårbarhetskriterier

Disse justeringene som Sp er åpne for å se på, er å innføre såkalte sårbarhetskriterier i behandlingen av asylsøknader.

I 2016 fjernet Stortinget rimelighetsvilkåret i loven. Det har ført til at innvilgelsesprosenten for afghanske asylsøkere falt fra 82 til 28 prosent på ett år.

– Det handler om å finne en fornuftig grense. De som har krav på det, skal få beskyttelse. De andre må returneres. Vi ønsker ikke et system som stimulerer unge til å reise langt og utsette seg for fare, sier Vedum.

Har ryggdekning

I Arbeiderpartiet har flere tidligere topper tatt til orde for en oppmykning og en mer human asylpolitikk. Stange-ordfører Nils A. Røhne er enig med stortingsgruppa i å si nei til SVs forslag.

– Og jeg synes det er hensiktsmessig å jobbe videre med sårbarhetskriterier, og så skulle jeg ønske man tok en runde til på stopp i utsendelse av oktoberbarna. Det er en krevende situasjon disse guttene er i, sier Røhne.

Ordfører i Ringsaker Anita Ihle-Steen (Ap) ser at det er mange hensyn å ta.

– Stortinget må nå ta en ny runde, og det raskt, for å sikre barnets trygghet og rettigheter i asylsaker bedre. Jeg stoler på at Ap-gruppa sammen med de andre på Stortinget følger opp saken på en rask og ryddig måte, sier Ihle-Steen.

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) vil ikke kommentere saken nå, og viser til at det pågår interne prosesser i partiet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00