I budsjettforslaget økes bevilgningene til skolehelsetjenesten med 200 millioner kroner i forhold til i fjor.

Akkurat dette synes eder for Elevorganisasjonen i Hedmark, Erik Johansen, er bra.

Det han derimot reagerer på, er at "kun" 2,5 av de millionene øremerkes.

- Vi er utrolig skuffet. Norske elever krever å få flere helsesøstre i kontorene, og støtte til ung psykisk helse, sier Johansen.

Han påpeker at det øremerkede beløpet dermed er det samme som i fjor.

- Nå er det kommunepartiene sin tur til å ta ansvar for ungdoms psykiske helse. Regjeringen og samarbeidspartiene har strukket ut en lang hånd med øremerking, men vi er helt avhengig av at de frie midlene til kommunen faktisk brukes på skolehelsetjenesten. Altså er det nå opp til Hedmarks kommuner å ta sitt ansvar, å prioritere til det beste for våre elever, avslutter Erik Johansen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00