– Vår bror har god kjennskap til området fra sin tid i Forsvaret. Det styrker de fire vitneobservasjonene som er gjort i nærheten av hotellet på Spåtind, sier Janne Evje (42).

Hun og deler av familien til savnede Stig Ingar Evje er for tiden på Spåtind.

– Siste observasjon av det som kan ha vært Stig Ingar, ble gjort 3. juni. Vi blir selvsagt urolige fordi det er mange dager siden siste observasjon, men vi prøver å holde motet oppe. Tirsdag hadde vi en fin samtale med politiet i Gjøvik. Vi pårørende har et behov for å reise opp hit for å se området. Og vi er blitt veldig godt mottatt her oppe, forteller Janne Evje.

Snakket med vitne

– Det er gjort fire obervasjoner av det som kan ha vært Stig Ingar. Har dere snakket med noen av vitnene?

– Ja, vi har snakket med en av dem som mener å ha sett Stig Ingar. Denne samtalen styrket vår tro på at broren vår er i live, sier Janne Evje til HA.

– Hvordan greier han seg så mange uker i terrenget?

– Vi har de siste ukene fått en større forståelse for hva hans militære bakgrunn kan sette ham i stand til. Dessuten har Stig Ingar uttrykt en fascinasjon for det å overleve i villmarka. Han vil greie seg lenge bare med å spise det naturen byr på. Han er trent til dette, sier Janne Evje.

Berømmer folk

Hun berømmer lokalbefolkningen i området for den interessen som blir vist. Familien er også glad for oppmerksomheten i mediene.

– Det er avgjørende at folk er orientert om denne saken dersom vi skal få flere observasjoner, sier hun til HA.

Stig Ingar Evje ble observert ved Spåtind 14. mai, 23. mai, 1. juni og 3. juni. I tre av tilfellene skal den savnete ha krysset hovedvegen opp til Spåtind hotell.

Familien ber folk melde fra til politiet dersom de observerer broren.