Helgesen satte før jul ned foten for lisensjakt på ulv innenfor ulvesonene, og debatten har siden rast med vedvarende styrke. Klima- og miljøministeren har blant annet fått mye kritikk for at han ikke har besøkt Hedmarks-bygda, som har hatt en åpen invitasjon stående siden før jul.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som har markert seg som en klar røst for bygdene i ulvesaken, mener Helgesen burde besøkt Trysil for lenge siden.

- Det er en statsråd på hæla som kommer altfor sent. Jeg synes det var veldig uklokt at han ikke dro dit i en tidlig fase. Det er konfliktdempende å møte folk tidlig, sier Vedum.

- overprøvd og overkjørt

Regjeringen la i forrige uke frem forslag til endringer i naturmangfoldloven som alikevel kan åpne for økt lisensfelling av ulv i ulvesonene. Vedum mener det er rart ministeren kommer på besøk til Trysil etter forslaget.

- Vi får håpe han lytter litt, men det er litt seint, siden han allerede har kommet med sine forslag til forandringer, mener Vedum.

Sp-lederen tror generelt regjeringens og ministerens behandling av ulvesaken har ført til en hetere konflikt enn det hadde behøvd å være.

- Det har gira opp konfliktnivået. Det har blitt et spesielt sterkt engasjement i denne saken, fordi folk føler seg oversett, overprøvd og overkjørt, sier Vedum.

heftig vinter

Under besøket skal Helgesen møte lokalbefolkningen langs Osensjøen og på Slettås. Der vil han møte folk som har hatt ulven på tunet og skolebarn som ikke tør å gå alene til skolebussen.

- Det har vært heftig i vinter. Det har vært veldig mye ulv innpå husene, forteller lokalpolitiker Øyvind Bæk i Trysil Høyre til Hamar Arbeiderblad.

Det var 18. november i fjor at Bæk inviterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen til skogs for å se på forholdene lokalbefolkningen lever under. Nå kommer han endelig.

- Hovedhensikten er at han skal møte berørte av sonepolitikken, forteller Bæk, som understreker at folk i Trysil-bygdene har forskjellig tilnærming til ulven.

- Noen synes det er greit, andre synes det er utrygt. Utgangspunktet er at det er en liten del av befolkningen som får hele belastningen. Vi skal fortelle hvor nært vi har dette, og vi må kunne forvalte ulvestammen slik vi gjør med andre rovdyr, mener lokalpolitikeren.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00