Hanstad har fått med seg rådmann Bjørn Gudbjørgsrud innstilling til høringsuttalelse til framtidig sykehusstruktur i Innlandet.

Gudbjørgsrud vil forlate tanken om et hovedsykehus ved Mjøsbrua for både Hedmark og Oppland, og vil at Hamar kommune skal starte en mulighetsstudie for å finne en sykehustomt innenfor Hamar kommunes grenser hvor det kan bli bygget et nytt og stort akuttsykehus for Hedmark.

Byutvikling

Gudbjørgsruds hovedbegrunnelse for dette, er byutviklingshensyn. Rådmannen mener at et hovedsykehus må ha et stort befolkningsgrunnlag, og at det må legges slik at klimautslippene reduseres.

– Vi er veldig enig med rådmannen i det store bildet, at et hovedsykehus ved Mjøsbrua ikke er noen god plass. I vår høringsuttalelse går vi for en sykehusmodell med ett akuttsykehus i hvert fylke, hvor Elverum er det ene, sier Hanstad.

Har tomt

– Vi får gå i samtaler med Hamar om det ikke er mulig å gå i samme retning, sier elverumsordføreren.

– En Hamar-politiker mener denne strategien inviterer til et bikkjeslagsmål med Elverum og Østerdalen?

– Det er ikke garantert. Det jeg er litt overrasket over i innstillingen, er at rådmannen peker på tomter innenfor kommunen og ikke på Sanderud sykehus (ligger i Stange kommune). Uansett ligger det et bra sykehus på Elverum med store utviklingsmuligheter. I Elverum er bare 17 av 70 mål bygd ut, og vi har en rapport som konkluderer med at det er mulig å bygge et fullverdig, moderne sykehus på Elverum. Jeg trodde at Hamar hadde bruk for tomtearealer som Hamar flyplass og Vien til andre formål, sier Hanstad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00