Ove Alexander Jamt Dahl, Morten Halle, Christine Lohre og Olav Nordhagen ble tildelt en Hedda-pris for videodesign, lyddesign, scenografi og lysdesign i teateroppsetningen «Rekyl» – et stykke av George Brant.

Oppsetningen var et samarbeid mellom Teater Innlandet, Nordland teater og Franzisca Aarflot Produksjoner.

Heddaprisen er en av Norges mest prestisjefulle teaterpriser og deles årlig ut for fremragende prestasjoner innen norsk scenekunst. Ansvarlig arrangør er Norsk teater- og orkesterforening, og det faglige ansvaret er lagt til Heddakomiteen.

Toralv Maurstad, Jan Sælid, Nina Ellen Ødegård, Hildegunn Eggen og Robert Wilson var blant de 12 Hedda-vinnerne som ble hedret for fremragende sceneprestasjoner i sesongen 2016–17. Komiteens ærespris ble i år også delt ut, og denne gikk til Bjørn Sundquist.