Fredag formiddag meddeler teatersjef Janne Langaas at Teater Innlandet har fått gledelige nyheter fra Arbeiderpartiet. Partiet offentliggjør om en uke sitt forslag til alternativt statsbudsjett, og i forslaget har de lagt inn to millioner kroner ekstra til Teater Innlandet.

– Da statsbudsjettet ble offentliggjort 12. oktober, registrerte vi at regjeringen nok en gang valgte å ikke kompensere landets institusjonsteatre for kommende års ventede lønns- og prisvekst, sier Langaas.

Alle teatre fikk en økning i tilskuddene som tilsvarer ca. 2,2 prosent.

– Når man vet hvor personintensive institusjonsteatrene er, slår det ekstra hardt ut når forventet lønnsvekst i 2018 er på 3 prosent. Vi står nå i en situasjon hvor nedskalering av vårt tilbud til publikum tvinger seg fram, sier Langaas.

Som teatersjef er hun svært glad for nyheten fra Ap, og ser på forslaget om en reell økning i Teater Innlandets budsjett som en anerkjennelse av sterk lokal tilstedeværelse, høy turnévirksomhet og samarbeid med det frie scenekunstfeltet.

– At teatrets budsjett i dag ligger vesentlig under de regionteatrene vi bør sammenligne oss med, virker urimelig med tanke på Teater Innlandets fokus og utvikling. Arbeiderpartiets forslag vil innebære at teatret kan opprettholde produksjonstakten og turnéaktiviteten, fortsette de rause co-produksjonene med frie kompanier, og ikke minst videreføre støtten og samarbeidet med det lokale kulturlivet i Hedmark og Oppland. Vi håper på flertall for Arbeiderpartiets forslag, avslutter Langaas.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00