I egenskap av medlem fikk jeg nylig brev fra fylkesstyret i Pensjonistpartiet med opplysninger om en del særordninger partiene på Stortinget har vedtatt for pensjonister. Disse er verre enn jeg tidligere visste om. Selvfølgelig var jeg klar over at pensjonistene er fratatt forhandlingsretten om pensjoner, og at den vedtatte indekseringen reduserer pensjonene år etter år, men andre særordninger hadde jeg liten greie på.

I dette brevet nevnes følgende: 1. Reduksjon av maksimalt minstefradrag fra 95.000 til 75.000 kroner. 2. Bortfall av alderdomsfradraget på 19.000 kroner. 3. Økt trygdeavgift fra tre prosent til 5,1 prosent (Yrkesaktive betaler 3.4 prosent). 4. Bortfall av særfradrag for store sykdomsutgifter som var på minimum 9.180 kroner. 5. Eiendomsskatten innføres i stadig flere kommuner og rammer pensjonistene sterkt.

Pensjonistpartiet synes ikke dette er rettferdig og vil kjempe med nebb og klør mot at dette får festet seg i fremtiden. Hvis pensjonistene innser alvoret og møter fram på valgdagen, vil denne kampen lykkes.