Vi vet at mange elever fra yrkesfag står uten læreplass, samtidig har Norge et arbeidsliv som trenger 80.000 flere fagarbeidere de neste ti åra. Det blir ikke fagarbeidere uten at bedriftene tar inn lærlinger.

Det er skremmende å høre at bedriftene taper på å ha lærlinger. Det må i beste fall være en kortsiktig tankegang. Vi har brukt for arbeidskraft og det er helt unikt å kunne forme våre egne ansatte og kollegaer

Lærlingene er fremtiden vår, dette er morgendagens elektrikere og rørleggere, morgendagens helsefagarbeidere – dette er morgendagens fagarbeidere. Hvem skal sikre kompetanse og bidra til erfaringsoverføring for fremtidens arbeidsliv, om vi i dag ikke har råd til å ha lærlinger?

Samfunnet bruker ressurser på å gi alle retten til å ta en utdanning. Da blir det litt meningsløst å stoppe dem før de er ferdig med yrkesopplæringen. For det er jo nettopp det vi gjør, når ikke alle får læreplass.

Både private og offentlige virksomheter bør se på lærlinger som en ressurs. Lovfesting av retten til lærlingplass blir et første skritt på veien. I tillegg til lovfesting, må det offentlige gå foran som et godt eksempel å ta inn flere lærlinger enn i dag. For eksempel ved at offentlige anbud skal gå til bedrifter som har lærlinger både i bedriften og på kontrakten.

Fagforbundet Hedmark utfordrer arbeidsgivere som organiserer våre medlemmer, særlig kommunene og sykehusene. For hvem skal ta ansvar om ikke offentlige arbeidsgivere ser verdiskapningen lærlinger gir?

Hvis vi vil at Norge skal ha verdens beste fagarbeidere, også i framtida må vi gå fra å snakke om yrkesfag til å gjøre noe med det. Det er ikke et spørsmål om midler eller ressurser, men om politisk vilje.

Fagforbundet Hedmark

Medlem i Fylkesstyret