Dette valget vil avgjøre framtida for oss i Hedmark, våre lokalsamfunn, kommuner og alle som ønsker å bo i fylket vårt. En regjering med Senterpartiet vil ha som sitt viktigste mål at folk i hele Norge skal ha fremtidshåp. Forskjellen til Erna Solbergs, Vidar Helgesens og Høyre og Frps bevisste rovdyrøkning og sentralisering er så stor som den kan bli.

Det finnes de som later som at forskjellene ikke er store. I HA 19. august skriver Øyvind Bæk at «i Hedmark er det tverrpolitisk enighet om hva som må gjøre for å få en god forvaltning av rovdyrstammen». Dette tildekker avgjørende forskjeller. Senterpartiet er tydelig. Vi sier nei til ulv. Vi har vedtaksfestet at vi ikke skal ha finsk-russisk ulv i Norge. I stortingsmelding 21 (2015 – 2016) slås det fast følgende: «Da ulv ble fredet i Sverige i 1966 og i Norge i 1971/1973, var ulv funksjonelt utryddet i Skandinavia. Den siste kjente reproduksjonen den gang fant sted i 1964.» Dette beviser at ulven som nå skader lokalsamfunnene våre, hverken er norsk eller svensk. Det er ikke noe norsk ansvar å ta vare på finsk-russisk ulv.

Ulvesaken illustrer bedre enn noe annet at det er Oslo-eliten i Høyre som nå styrer partiet. Gunnar Gundersen er tydelig på at Erna Solberg og Høyreregjeringen har frarøvet oss som befolkning grunnleggende rettigheter. Han er usikker på om han skal stemme på eget parti. For oss i Hedmark blir valget i høst et skjebnevalg. Høyre må få klar beskjed om at de ikke kan komme unna med denne sentraliserings- og rovdyrpolitikken. Det er bare Senterpartiet som kan sikre en avgjørende endring av rovdyrpolitikken i Norge. Vi må ta ut mer ulv.

Valgdagen er 11.september. Du kan forhåndsstemme. Kun noen få stemmer vil kunne avgjøre om vi skal ha grunnleggende rettigheter, tjenester og trygghet lokalt, eller om ulvesomrene skal bli flere og sentraliseringen sterkere. Senterpartiet tror på hele Norge.

Stortingskandidat for Hedmark Senterparti

Ordfører i Åmot og stortingskandidat for Hedmark Senterparti

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00