Per Gunnar Sveen kjenner seg åpenbart fri for det tyngende ansvar å fronte en politikk han er uenig i når han nå forlater ledervervet i fylkespartiet, og sier igjen det han egentlig mener. Det har ført til forventet reaksjon fra Nils Røhne og Anita Ihle Steen, som gjentar hva de har ment hele tiden, selv om de klær det i litt andre ord enn Illevold i originalutgaven. Hva Bente Elin Lilleøkseth har som primæroppfatning, får hun selv redegjøre for i den utstrekning hun føler behov for det.

De tre skriver at det er forvaltningen av ulven som er problematisk, ikke ulvesonen. Feil! Det er ulven som er problematisk.

Jeg har de siste 20 år opplevd og oppfattet norsk rovviltforvaltning som det skjeve tårn i Pisa: Den er fundamentert på et sviktende grunnlag, og det har fått følger. Stortingsflertallet la i 1997 til grunn at Norge var forpliktet til å bygge opp egne levedyktige nasjonale bestander av rovdyr i norsk utmark. Forvaltning og tilliggende herligheter fikk frie hender til å gjøre det som var nødvendig for å få folket med på galeien (forskning, «folkeopplysning» m.v.) og bygge opp det nødvendige apparatet for å få politikken gjennomført.

I 2001 innså miljøbyråkratene at skadenivået nærmet seg slike høyder at de måtte slå revers og ta ut noen av ulvene. Men da var ulvesonen etablert, og det syntes flertallet var så gunstig for egen del at de ville beholde den selv om begrunnelsen for opprettelsen var falt bort. Det siste tidde de stille om og videreførte politikken som en versjon light. Den er det ordførertrioen nå kjemper for å beholde – kanskje hellende mot en Versjon light light.

Noen hver kjenner nå dirring under føttene og undres på om et jordskjelv er under utvikling i verden utenfor. Da kan det virke smått med våre lokale problemer. Men dette dreier seg ikke bare om ulv. Det dreier seg om tillit. Tillit til våre myndigheter. For meg ser det ut til at arkitektene og håndverkerne i tårnets toppetasje bare er opptatt av hvordan innredningen der skal utformes, hvor veggene skal stå og i hvilken grad de selv får plass på solsiden. Mens hellingen blir større og større.

Jeg håper Hedmark Arbeiderparti tar konsekvensen av at noe må rives når det skal bygges nytt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00