Ja, det har vært, og er «store tap i husdyrtette strøk». Så store tap at verdifulle arbeidsplasser, næringer og bruk er nedlagt! Tradisjonsbæringen av dyrehold og seterbruk er i nær sagt total forvitring med nekt av beiterett, nekt av eiendomsrett, og det tragiske faktum at store verdier svinner hen. I sona. Der er det nettopp, og fremdeles, stor utrygghet, usikkerhet, og mye tap og lidelse. «Tydelig på sonepolitikken», som Aps Bente Elin Lilleøkseth, Anita Ihle Steen og Nils Røhne underskriver.

Ja, det er nettopp det de er. Fordi de vil ikke ha sone der de selv bor, og skal de sørge for gjenvalg, må de fronte dette på vegne av Løtens, Ringsaker og Stanges befolkning. Konsekvensen til deres eneste begripelige synlige sonepolitiske standpunkt, er at de påfører oss andre et reservat for rovdyr. For Ap-trekløveret ser jo utryggheten, sorgen og fortvilelsen og bygdeopprøret som tvinger seg frem for de og oss, som bor i sona.

Aps Per Gunnar Sveen har derimot sett hva som bør endres på vegne av et samlet befolket Hedmark, selv om han har vinglet endel. Å oppheve sona, betyr å spre problemene over hele landet, for at også hele landet skal erfare - for å begripe - der det er snevert med forståelse.

Det er ikke rart at medlemsmassen øker hos Sp, for det er eneste parti som står fjellstøtt for hele Hedmark i dette, og har et syn ingen kan misoppfatte rundt rovviltpolitikk. Men dagens ståsted i rovviltpolitikken, det finner vi oss rett og slett ikke i. Som å ha sona, å oppleve treneringen av Stortingets demokratiske rovviltforlik som regjeringen står ansvarlig for å iverksette.

At Venstre rasler med sabelen i sitt glasshus, og sier en lovforandring er brudd på samarbeidsavtalen, samtidig med at de er like ansvarlig for regjeringens demokratisk vedtak, et rovviltforlik som ikke er satt ut i live, er unødig fekting i løse lufta. Dette bygdeopprøret må aldri noensinne roes ned før vi har samme trygghet, livsvilkår, verdighet og medbestemmelsesrett i hele Hedmark. I tillegg, slik byfolket har.

Jeg stemte selvfølgelig mot sona den gang jeg satt i Hedmark fylkesting, men blant andre Grue-representanten for Ap, Herdis Bragelien (bor i sona), som stemte for rovdyrsone, kan se seg rundt i dag, og ta innover seg alle problemene stemmen har bidratt til.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00