Nær dagens stasjon bor og arbeider mange ganger flere enn nær Vikingskipet, som ligger 1,4 km fra Østre torg. Trase vest betyr blant annet dermed at mange flere vil gå og sykle til toget enn om stasjonen legges ved Vikingskipet usentralt i Hamar.

For å berge klimaet og miljøet vårt, har Norge forpliktet seg av internasjonale avtaler til å minske utslippet av eksos og andre farlige gasser. Derfor har regjeringa og Stortinget gjennom nasjonale krav pålagt Bane Nor å utrede dobbeltspor som bidrar mye til det. Som det klart framgår av Bane Nors utredning, er en stasjon i bysentrum en viktig del av det.

Kommunaldepartementet følger i praksis godt opp nasjonale krav. En ny stasjon utenfor sentrum (foreslått flyttet en kilomter) gjorde at statsråd Jan Tore Sanner (H) 19. desember i 2016 sa nei til Fets vedtak om kommuneplan. Han begrunner neiet med at en slik stasjon er i strid med nasjonale krav om å utvikle knutepunkt og byer.

Fullt utbygd er et dobbeltspor Eidsvoll-Lillehammer er stort løft for å minske mye utslipp av klimagasser. Resultatet svekkes om noen av de nasjonale krava ikke oppfylles.

Et annet nasjonalt krav til nye baner er å bygge ned minst mulig dyrket jord. Landbruksdirektoratet er sterkt bekymret over at trase øst betyr at 126 mål matjord blir midlertidig borte, at 45 mål blir varig borte, og at utbyggingspresset øker på flere hundre mål av gårdene Børstad og Tommelstad. Derfor sier også AUF og Natur og Ungdom nei til øst.

Flertallet i Hamar kommunestyre valgte 21.desember 2016 trase øst. Det skjedde uten at de visste hva traseen koster, og hvilke følger den får på flere viktige felt. Landbruksdirektoratet mener flertallet vedtok øst uten å ha nok kunnskapsgrunnlag.

Alt i august 2015 sa Bane Nor at dobbeltsporet på ubestemt tid ikke blir bygd fram til Hamar. Det var høyst trolig ikke tilfeldig at det kom få dager etter at ordførerkandidat Einar Busterud (BBL) 14. august vraket trase vest. Dermed brøt han sitt eget løfte til velgerne om å vente med å ta standpunkt til utredningen om ny bane forelå.

Det er åpenbart at Bane Nor da ga opp å få dobbeltsporet helt til Hamar i 2024, et mål Stortinget vedtok i juni 2013. Formelt sett gjorde Bane Nor det 29. februar 2016 i forslaget sitt til Nasjonal transportplan 2018-2029.

Dette innlegget er svaret mitt til hva aksjonist Øystein Krogsrud hevder i HA 18. mai om dobbeltspor og meg. Jeg finner ingen hensikt i å gå mer inn på hans mange grunnløse påstander.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00