Rovviltforkjemperne har sine spesielle interesser. Mye rovvilt i naturen, betyr at det kan inntreffe muligheter for at de kan få tatt noen spektaktulære bilder eller videoer av disse kjæledeggene sine. Jeg tenker på mine spesielle naturopplevelser fra da jeg var ung. Da kunne jeg på en skogstur, brått bli vitne til at 15-20 orrhaner beitet på bærene i en høstrød rogn. Det var for meg en flott opplevelse og når jeg fulgte krøtterstien videre kunne det plutselig brase opp en storfugl. Det fulgte mye lyd med når en tiur lette fra bakken, men et flott syn var det.

Ellers kunne det hende at det brått var 8-10 skogsfugl kyllinger som løp foran meg på stien. Den gang var det masse krøtterstier i åser og fjell, fulgte man en slik sti en stund, var det stor mulighet for at man endte inn på en sætervoll. Der på sætervollen kunne det godt hende at 4-5 harer holdt på med haredans. De bare løp etter hverandre i ring i full fart. En artig naturopplevelse var det. Krøtterstiene blir mer og mer borte når beitedyrene blir borte. Og oppe i fjella var det ikke uvanlig at man kunne støkke opp rypeflokker på over 30 fugler. Slik er det jeg ønsker å få oppleve naturens fauna. Alt dette var for meg store naturopplevelser.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00