I mandagens avis sier representant for Utstillingsplassen Eiendom at de har engasjert advokat for å hevde sin rett til Tjuvholmen, men det de gjør er jo å skyte seg selv i foten. Hele saken er jo bare patetisk fra Utstillingsplassen Eiendom og viser hvor dårlig sak de har.

Det vises til i brevet fra deres advokat (jeg trodde daglig leder i Utstillingsplassen eiendom var advokat) blant annet til EØS-regelverket, og det slår jo tilbake på dem selv i den avtale de mener å ha med Hamar kommune; hvordan er den avtalen i forhold til EØS regelverket?

Og så kommer det som faktisk virker litt barnslig. I et tilleggsbrev til advokat brevet har de føyet til at de også har bygd hoteller. Ja – og så? Dette blir litt survete av voksne mennesker som innehar posisjoner.

Men – så har vi byens politikere da som før hele saken er diskutert, står frem med sine meninger. Representanten fra Kristelig dobbeltmoral er i mot alt så lenge det ikke gavner han selv. Fremskrittspartiet har akkurat samme standpunkt, og mannen med hatt fra Høyre stikker vel halen mellom beina han og. Arbeiderpartiet er i valgkampmodus og vet ikke hva de skal.

Det ender vel opp med at Tjuvholmen blir liggende urørt i lang tid fremover.