I et innlegg i HA 13. juli i år synes de å legitimere dette med at Hamaz er fiendtlige og at det kommer «hundrevis av lastebiler med forsyninger fra Israel til Gaza hver dag. Mat, medisiner, klær og så å si alle slags varer».

Tilfeldigvis har Dagsavisen samme dag en artikkel med overskriften «Snart ulevelig i Gaza». Denne er basert på en ny rapport fra FN om forholdene på Gaza:

- 95 prosent av ferskvannet er nå udrikkelig

- Enklaven har kun elektrisitet et par timer i døgnet

- Tonnevis med kloakk pumpes daglig ut i Middelhavet

- Helsetilbudet blir stadig dårligere

- Arbeidsledigheten blant ungdommer er oppe på 60 prosent.

«Alle indikatorer går i gal retning» konstaterer nødhjelpskoordinator Robert Piper, og legger til: «For de fleste av oss ville grensen for ulevelig alt være passert, men på en eller annen måte holder gazaboerne ut» Denne rapporten er en oppfølging av tilsvarende rapport fra 2012, som konkluderte at Gaza ville være ulevelig innen 2020. Det er blokaden som er det viktigste virkemiddelet for å gjøre livet ulevelig på Gaza. Dette vet Østerkløft, Frøishov, Aasen og Austdal, og de stiller villig opp som muliggjørere for Israel sine folkerettsstridige handlinger.

Hvis Mjøsa var Middelhavet, kunne Hamar vært Gaza. Da ville ingen komme inn eller ut av Hamar fordi grensene blir kontrollert av en fiendtlig makt. Derfor bryter vi blokaden som en symbolsk handling 26. august. Vi ønsker å gi folk en mulighet til å være med å si ifra, og å stille fordringer til våre folkevalgte.

Basert på troverdig informasjon fra FN, og humanitære organisasjoner som Norsk folkehjelp, Røde Kors, Kirkens nødhjelp og Leger uten grenser arrangerer vi aksjonsdagen nettopp for å belyse situasjonen og tilbakevise uriktige partsbeskrivelser. Samtidig utfordrer vi kandidatene til Stortingsvalget om å reflektere over tema og tilkjennegi sine perspektiver og forslag til løsninger.

Arrangementet er i tråd med intensjonene i LO sin politikk på området, og støttes av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og LO i Hamarregionen, og av Hamar kommune.