Ola Tronsmoen skriver i HA 17. mars at det er et «svik» å ha ulver i naturen fordi de tar livet av byttedyr på en brutal måte, og mener det er en god idé å gjerde inn ulvene.

Ulven er et vilt rovdyr, og som alle ville rovdyr må ulvene jakte og ta livet av andre dyr for å overleve. Dette er også sentralt for balansen i økosystemene. Prosessen kan selvfølgelig være brutal – men mener Tronsmoen at alle rovdyr bør fjernes fra naturen og plasseres i dyrehager av den grunn?

Alle arter har rett til å leve fritt i sitt naturlige habitat, inkludert ulvene. Dyreparker og innhegning av ville dyr er ikke positivt for dyrene, og det kan ikke sammenlignes eller erstattes med en intakt natur. Dessuten er ikke rovdyrene det største problemet for sauer på beite: Mattilsynet sier at andre årsaker, som skader og fluemark, er et langt større problem - faktisk så stort at de ser på dette som den største dyrevelferdsutfordringen i Norge. Vi blir ikke kvitt sauenes lidelser på beite ved å gjerde inn ulvene.

Ulven er langt fra så farlig og nærgående som en del skal ha det til. Ulven er egentlig ganske sky og gjør betydelig mindre skade enn det som fremstilles av ulvemotstandere. Sjansen for å bli angrepet av ulv er ifølge NINA så lav at den ikke er målbar. Som med alle ville dyr kan selvfølgelig ulver komme tett på bebyggelse av og til. Derfor er det viktig å tilegne seg kunnskap om dyrenes adferd og om hva en skal gjøre dersom en møter på et dyr som potensielt kan være farlig – dette gjelder for ulv så vel som for elg og en rekke andre ville dyr.

frivillig i NOAH – for dyrs rettigheter

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00