Regjeringen har bevist at for dem er ulven et hellig dyr. De vil ha mer av samme sorten, selv om bestandsmålet ligger høgt over tidligere vedtatt mål. De trosset derfor Stortingets vedtak om felling av 47 ulv sist vinter. Derfor kan det bli ekstra store tap av husdyr på utmarksbeite i sommer. Hurdal har allerede hatt en større tragedie i vår der ulven har drept et stort antall sau og lam.

Ulven er villmarkens rovdyr og hører ikke hjemme som en fredet art i Norges landbruksbygder og bosettinger.

I Høyre mener de det motsatte, og statsråd Helgesen har gjort en masse politiske krumspring for å trenere det Stortinget har vedtatt. Er så ulven en truet art slik statsråden hevder? Det er den så langt fra. Vår bestand av ulv er fra den russisk-sibirske ulv. I Russland skytes det ca. femten tusen ulv pr. år, av en total bestand på godt over hundre tusen dyr.