De fleste trafikanter overholder «sånn omtrent» fartsgrensen, men svært mange holder altfor høy hastighet. Jeg tør påstå at det er mange som kjører i hastigheter rundt 60 km, men noen helt opp mot 70-80 km. Ikke bare unge mannlige bilførere men også mange godt voksne, samt mange yngre kvinnelige. Fartsdemperne er alt for snille’, slik at de i praksis ikke har noen fartsdempende effekt.

I vinterhalvåret er vi lite plaget da bygget er usedvanlig godt isolert og støydempet. Med innglasset terrasse bruker vi denne både vår og høst i tillegg til sommermånedene – tidvis med ett eller flere terrassevinduer åpne for tilførsel av friskluft.

Den nye Vangsvegen er meget vellykket og tiltalende - med brede og hellelagte fortau, adskilt fra kjørebanen med nyplantede trær og annen vellykket beplanting. Vegen synes jeg derfor har blitt Hamars paradegate – ved siden av Strandgata. Mange bilførere av Amcars, cabrioleer eller annet sportslig kjøretøy «cruiser» derfor jevnlig på ettermiddag eller kveldstid i begge retninger. På mange måter et artig innslag, men problemet er at det er alt for mange som har trimmede store motorer med lydpotter som trolig har flere hullskader. I alle fall nærmest «brøler» mange av bilene og forteller at «her kommer jeg».

Men, nå har også MC-ene hatt sitt vårslipp, med for det meste unge førere, som tydeligvis har trimmet både motor og lydpotte for å demonstrere at de behersker en overflod av hestekrefter. Mange av MC-førerne nyter vekselsvis å gi full gass over korte strekninger, som vi som beboere (eller utsatte gående) opplever som et inferno av lyd på et rekordhøyt desibelnivå. Særlig er dette plagsomt når flere MC-sykler kommer kjørende samlet, da størst mulig motorkraft og et «brølende» lydnivå trolig er målestokken i flokken.

I gamle dager var det velkjent at politiet og biltilsynet viet grensene for både motorkraft og støy stor oppmerksomhet. Dette gjelder sikkert også i dag, men hvem håndhever dette ovenfor slike trafikanter?

Siden vi flyttet til Vangsveien har vi selv aldri observert (eller hørt om) at det har vært holdt fartskontroller her, men det kan jo muligens allikevel ha skjedd. Jeg oppfordrer i alle fall politiet om å gjøre dette jevnlig over en tidsperiode, og samtidig luke ut biler eller MC-er som avgir for mye støy. Resultatet bør hver gang omtales i HA. Dette vil virke preventivt og sikkert også gi gode tilskudd i en gradvis mer slunken statskasse.