– Nå skal det være et oppvaskmøte, hvis jeg kan kalle det det. Hvis forholdene ikke bedrer seg rimelig raskt må vi se på om vi kan heve kontrakten.

Det sier fylkesråd for videregående utdanning, Aasa Gjestvang (44) i fylkeskommunen til HA. Sp-politikeren er kjent med – og har stor forståelse for – frustrasjonen hos fylkets lærere.

nytt system til skolestart

Da lærerne kom på jobben etter sommerferien møtte de et nytt dataprogram for arbeidet.Skolene hadde byttet ut programmet Itslearning med Fronter.

– Den nye portalen fungerer ikke. Vi bruker tre timer på ting vi før gjorde unna på en halvtime.

Det sier en erfaren lærer på Hedmarken til HA.Flere lærere sier det samme. Skolens store vits

– Fronter er den store vitsen her på skolen, sier en lærer på Katta.

Tillitsvalgte Eline Høiberget, som selv er lektor på Katta, kjenner igjen og bekrefter frustrasjonen (se undersak).

– Siden det ikke har vært mulig å lære opp personalet godt nok på forhånd, er det naturlig at man føler seg litt satt tilbake, sier hun.

Frustrerte lærere

– Det er ingen tvil om at det har vært en kritikkverdig prosess. Fylkeskommunen har da også beklaget overfor oss lærere.

Det sier Eline Høiberget (48) til HA. Hun er lektor ved Hamar Katedralskole, der hun er tillitsvalgt for de om lag 100 lærerne som er organisert i Utdanningsforbundet.

– Flere har vært nødt til å dele ut oppgaver og annet på papir fordi dataprogrammet ikke fungerer, sier Høiberget, og understreker:

– Det ble brukt store ressurser på å lære systemet som nå byttes ut. Nå brukes tid på å lære et nytt program. Det må vises mer respekt for vår arbeidsmengde.

Hun er også opptatt av det som skjedde før skifte av program.

– Jeg ser at det er fordeler med at en leverandør ikke får «monopol» siden det lett kan gi høyere priser. Våre hovedankepunkt at tillitsvalgte ikke var involvert i prosessen og at bytte av dataprogram kom veldig ubeleilig i det skolen startet, sier hun.

Aasa Gjestvang sier det slik:

– Vi er nødt til å ha slike oppdrag på anbud. Selv om vi la inn maksimale omstillingskostnader ved å bytte system, så var Fronter klart billigst. Fronter koster oss 388.500 i året. Itslearning kostet 603.000 kroner. Det gir en besparelse på 1,2 millioner kroner i de seks årene avtalen varer.

forstår frustrasjonen

Gjestvang sier at hun gjerne skulle ha fortsatt med Itslearning, fordi det er et program alle kjenner og som fungerer godt.

– Vi forstår at byttet er en belastning for lærerne og er klar over at skiftet ikke var heldig slik sett. Vi hadde sett for oss at det ikke skulle være så mye trøbbel med supporten som det har vært. Vi er like frustrerte som lærerne og maser på leverandøren, sier Gjestvang, og legger til:

– Informasjonen til skolene kom for sent. Det beklager jeg!

Leverandørens forklaring

– Det er alltid utfordringer forbundet med å bytte system. Dette ser vi også på skoler som går fra Fronter til Itslearning, sier daglig leder Nils Olav Sundsteigen i Fronter og legger til:

– Når det gjelder opplæring og support skal vi ha et oppfølgingsmøte med Hedmark på mandag. Vi tror at Fronter og Hedmark har alle forutsetningene for å snu dette til noe positivt.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00