Det må da være uansvarlighet av viltforvaltningen hvis det er riktig at det i landets skoger finnes en urnorsk, utrydningstruet ulvestamme. Da mener jeg det må være uansvarlig av viltforvaltningen å la disse verdifulle skapningene farte fritt omkring i naturen.

Jeg ville gjerne se den elgjegeren som ikke ville ta ladegrep på våpenet sitt hvis han skulle bli vitne til at hans verdifulle jakthund ble angrepet av ulv. I et slikt øyeblikk kan det godt hende at jegeren blir i slik harnisk, at han gjerne vedtar en stor straff for å berge sin gode venn og jaktkamerat. At jegeren får sin straff er greit. Men en utrydningstruet urnorsk ulv er død. Slike episoder kan det bli mange av.

Derfor må disse utrydningstruede dyrene snarest mulig samles i en innhegning, og den innhegningen må være så solid at ikke flyktninger (les ulver) fra land østenfor vårt land, hannulver med plagsomme hormoner, kan klare å hoppe over for å spe ut de urnorske genene. Og ulver fra andre land må fjernes uten kompliserte søknadsbehandlinger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00