Nå i august blir det satt i gang bygging av 26 omsorgsleiligheter/boliger på Tømmerli i Brumunddal med en pris på ca. 100 millioner kroner. Det gis her et investeringstilskudd på 45 prosent av anleggskostnadene som vil utgjøre ca. 37 millioner kroner på dette prosjektet. Det er derfor lurt å bygge dette nå med et så stort tilskudd fra staten.

Det som ikke har vært så lurt er at man ikke har vedlikeholdt kommunale bygningsmasser. Dette problemet har vært påpekt i mange år, men nå ser det endelig ut til at flere har våknet og ser de voldsomme behovene. Behovene ved Ringsaker Bo- og aktivitetssenter (63 millioner) og Sund på Helgøya (122 millioner kroner) til vedlikehold viser dette.

Nå er det slik at disse vedlikeholdskostnadene ikke burde være noe problem for Ringsaker. Dagens regjering med Frp i spissen tilbød kommuner å bli med på en statlig finansiert prøveordning av eldreomsorg, eller helse- og omsorgstjenester. Ringsaker kommune søkte ikke, men de seks kommunene som ble med på denne ordningen har fått 1,3 milliarder kroner til eldreomsorg i 2017. Det betyr vel da at i Ringsaker kommune er alt såre vel og at vi ikke kommer til å få noen oppslag om at tjenestetilbudet er dårlig eller noen form for bekymringer fra noen, eller?

Ingenting ville gledet meg mer, men jeg tror dessverre ikke at situasjonen i Ringsaker er helt der, selv om det er gjort mye bra! Det betyr at vi kunne frigjort midler på drift som kunne blitt brukt ellers til vedlikehold og nybygging av kommunale bygg, men i Ringsaker kommune så er tydeligvis ikke finansiering og mulighetene for å gjøre noe med dette noe problem! Derfor bør det heller ikke bli noen eiendomskatteøkning som Arbeiderpartiet skylder på skal være med å finansiere dette, men tvert imot så bør vi kunne forvente at denne skatten fjernes i Ringsaker! Jeg tror neppe at avgiftsglade Ap gjør det med sitt flertall.

Ringsaker Frp