Det spørsmålet skal Hedmarken tingrett ta stilling til når søksmålet til Hans Kristian Arnkværn kommer til behandling. Arnkværn ble som kjent ekskludert etter det famøse styremøtet, hvor han ifølge sine egne uttalelser skal ha «pirket på brillene» til styremedlem Einar Glasø. Glasø skal ha truet med å kaste ham veggimellom.

Saken førte til at fylkesstyret i Hedmark Frp ekskluderte Arnkværn. Fylkesleder Johan Aas uttalte blant annet at Frp ikke kan ha medlemmer som tyr til vold. Det er denne påstanden Arnkværn ikke vil ha sittende på seg, og som har ført til søksmålet mot Johan Aas.

Fylkesårsmøtet betraktet søksmålet som et søksmål mot partiet, og har bevilget 200.000 kroner til dekning av fylkeslederens kostnader. Men om dette er det intern uenighet. Som alltid er det få eller ingen som våger å stå fram med kritikken. I stedet ulmer det i deler av medlemsmassen.

Om Johan Aas kan dokumentere at det ble utøvd vold på styremøtet i Ringsaker Frp er vi usikre på. Men dette kan ikke være en god sak å gå inn i valgkampen med. Frp i Hedmark har i årevis vært preget av dårlig partikultur, eksklusjoner og utmeldinger. Heller ikke i denne saken ser stortingsrepresentant og frontfigur Tor Andre Johnsen noen problemer. Tvert imot benekter han at det er noen spenning eller konflikt internt i partiet, og ser fram til valget. Vi andre venter spent på neste gang noen barker sammen i Hedmark Frp.