Med stor interesse følger jeg debatten om sau og rovdyr. Er det slik å forstå at norske sauebønder eier fjellet/utmark og kan ta seg til rette hvor det måtte passe dem selv. Hvor er ansvaret? Slippe dyr til utmark og etterpå anklage forvaltningen. Så er neste skritt å få dokumentert at rovdyr har skylda, må jo få erstatning. La rovdyra spise sau, det er overproduksjon og masse frossent kjøtt på lager. Jeg mistet ei fin katte for ett år siden, mulig tatt av rovdyr. Sikkert rev, eller grevling. Nå skal jeg kontakte fylkesmannen for å få fjernet disse dyrene.