I et oppslag i HA 15. mars får vi vite at Bondelagets leder, Erling Aas-Eng, under fylkeslagets årsmøte krevde at statsråd Helgesen nå må trekke seg. Aas-Eng hevder at sendrektighet i ulvestriden medfører at det må tas ut 100 ulv neste år for å opprettholde Stortingets ulveforlik.

I salen sitter også Arbeiderpartiets fylkesleder Knut Storberget og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. De to sistnevnte svarer ut Bondelagets krav på hver sin spesielle måte. Og det er ikke så rart, ettersom ingen av disse har reist noen mistillit til Helgesen, og derav heller ikke kan ta stilling til et slikt krav på direkten. Heller ikke Gundersen fra Høyre, som også var til stede, tok denne ballen på hel volley. Noe annet ville da også ha vært direkte oppsiktsvekkende.

Storberget turte ikke garantere at 100 ulv ville bli tatt ut, men at det ikke var tvil om at Ap ville finne en løsning innenfor forskriftens ordlyd. Sp-lederen sto fast på at statsråden hadde gjort en grunnleggende dårlig jobb. Gundersen, som selv vil bli en fri mann til høsten, holdt fast på at det for ham var viktig å kunne produsere mat framfor å gjøre reservat ut av ting. For øvrig var han overbevist om at Stortingets vedtak ville bli effektuert.

Erling Aas-Eng forventer at statsministeren tar affære, eller tar tak, som han sier. Det vil hun nok ikke gjøre før statsråd Helgesen blir stilt overfor et mistillitsforslag fra et flertall i Stortinget. Og selv ikke da vil hans våteste drøm om å få skutt alle ulver i Norge gå i oppfyllelse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00