Ingen vet hvordan det blir, men valgene vi tar nå kan hemme eller fremme god byutvikling og klimavennlighet. Mange flere både må og vil bo i sentrum og kunne gå og sykle, eller ta kollektivtrafikk til jobben. Byen bør bli mer by, men uten forurensing og støy. Attraktive områder nær sentrum og Mjøsa må brukes til god byutvikling og som attraksjon.

Jernbane er framtida, men den krever mye plass. Fint om stasjonen er nære sentrum, men ikke den beste løsningen at den okkuperer så mye av strandsona midt i byen. Å ha stasjonen ved Vikingskipet er også nære sentrum. Det gir utviklingsmuligheter for jernbanetrafikken både nord, sør og østover, og gir plass til byens muligheter til å bruke strandsonen til å gjøre Hamar enda bedre og en god miljøvennlig by.

Derfor må Hamarområdet også få en statlig bymiljøavtale, slik SV har foreslått flere ganger, slik at folk kan bo, arbeide og flytte på seg enkelt og klimavennlig.

Stortingsrepresentant SV