HA og Ringsaker Blad hadde henholdsvis 13. og 15. juni en informativ og omfattende skryteliste servert av radarparet rådmann og ordfører i Ringsaker. Vi blir presentert for kommunens mantra – vekst – som skal løfte kommunen til nye høyder.

En advarsel følger med! «De som lener seg tilbake vil tape». Jeg tillater meg å utfordre tospannet, ordfører/rådmann på et punkt: Er det jordvernalliansen og ganske mange andre som gremmes over at noe av suksesskriteriene skyldes nedbygging av dyrket jord – er det slike som oss man har i tankene på toppen på kommunebygget når man skriver om de «som lener seg tilbake»?

Hvis så er tilfelle, vil jeg befinne meg vel som tilbakelent. Kanskje tåler de fleste at økingen av folketallet i kommunen om 25 år er 40 - i stedet for 50 tusen? Kanskje kan veksten derved skje på andre arealer enn Norges beste matjord?

KrF-veteran