Mens han på forhånd har forpliktet seg til å samarbeide med to andre interessenter – lokale sådanne. Her på Hedmarken kalles slikt for «rævstreker», verken mer eller mindre.

For å kunne bevise korrupsjon må en så godt som være tilstede når penger skifter eier. Derfor vil det i alle sammenhenger være et uomtvistelig krav at saksbehandlingen – opptredenen – er slik at selv en snev av mistanke om korrupsjon ikke kan oppstå.

Å invitere en ny partner, etter å ha inngått forpliktende intensjonsavtale med to andre like solide sender signal om at her er det noe som ikke går riktig for seg. Og det er borgerne som må reagere. Når politikerne, faktisk går aktivt ut og sier at «de har full tillit til rådmannen». Noe de ikke behøver å gjøre, og heller ikke kan ha lov til å ha, når situasjonen er slik den er. I høyeste grad uavklart.

En mer innlysende mistanke om korrupsjon, i folks øyne, kan en neppe oppleve. Formannskapet har derfor ikke annet å gjøre i denne saken enn å avvise avtalen mellom rådmannen og Buchardt. Ellers vil denne mistanken bli hengende ved personer og ved kommunen i denne saken, til evig tid.

Og ideen om å bygge hotell, som første akt på Tjuvholmen, - hvor har rådmannen hentet den fra? Som ingen har hørt om før? Og så forlanges det av både rådmannen og ordføreren at formannskapets medlemmer skal ta standpunkt til en så stor, vanskelig og viktig sak, uten å kunne holde seg til forhåndsutredning av noe slag? Og rådmannen har vel ikke større kompetanse her, enn politikerne? Han skulle heller ha foreslått å få utarbeidet en fullverdig plan for utbyggingen av hele dette området, i stedet velger rådmannen å begynne i feil ende. Bygge hotell – noe byen ikke mangler – samtidig med at Brumunddal også får et tilsvarende?

Ingen kan påstå korrupsjon i denne saken, men en kan ikke hindre byens borgere i å sysle med tanken – mistanken - straff-fritt. Når det inviteres til det, av overivrige, ubetenksomme forhandlingspartnere. Denne saken er et skoleeksempel på hvordan skape mistanke om korrupsjon i kommunal saksbehandling. En slik praksis som rådmannen er i ferd med å innføre, det skal vi ikke ha i Hamar. Formannskapet må gi klar beskjed.