Skal det være greit for spekulanter å kjøpe opp småleiligheter som er regulert til bolig og drive ren hotelldrift i dem?

SV mener nei. Er boligen regulert til bolig, skal den brukes til bolig. Skal du drive hotell, får du drive hotell der byggene er godkjent for det og det er ansatte til stede som kan holde orden. Saken handler altså ikke om kortidsutleier av egen bolig, slik Trygve Hegnar helt feilaktig påstår. Slik utleie er SV for.

Vi trenger flere boliger og disse småleilighetene er ment å avhjelpe boligmangel. De er ikke bygget og regulert til næringsformål til de som har bolig, men har råd til å kjøpe opp flere leiligheter og vil drive rent hotell.

Hyblifisering handler om å dele opp en bolig som kanskje er bygget for fem personer til småhybler for 15 til 20 personer. Dette overbelaster boligen når det gjelder vann, renovasjon og kloakk. Det var dette saken handlet om og som Hegnar helt feilaktig kom med et rabiat angrep på SV og meg, et angrep som ble gjengitt i HA.

Hegnar burde sjekket med de syv sameiene som var på høring på Stortinget og fortalte om helt uutholdelig forhold rundt boligene. Kanskje han kunne sjekke med Huseiernes Landsforbund, som ikke akkurat er en heiagjeng for SV, men de krevde nettopp disse to tingene: «Begrens korttidsutleie som er ren næring og stopp hyblifisering av leiligheter.»

Når Stortinget får høre at mange mennesker har fått sin botrygghet og eiendom fullstendig ødelagt av massiv utleie med folk ut og inn, året og døgnet rundt - skulle vi ikke ta det på alvor? Det handler ikke om en trillekoffert i gangen i ny og ne, men om tekniske innretninger som bryter sammen av overbelastning, bråk der ingen kan stilles til ansvar fordi ingen bor der mer enn kort tid osv. Jeg trodde ikke Hegnar var for at noen skulle kunne ødelegge og forringe andres eiendom og hjem på denne måten, men nå fikk vi altså vite det.

SV er altså ikke mot at noen leier ut boligen sin, men det må skje på ordnet og trygg måte.

Og SV vil sikre de som bor tett i sameier litt trygghet og godt bomiljø, og at boliger tenkt til bolig skal være det og ikke brukes som hotell.

stortingsrepresentant for SV