torsdag 21. september 2017
SPORT Divisjonsforskjellen mellom lagene ble meget synlig.