onsdag 22. november 2017
Ringsakerseminaret
Skattelister/Ringsaker