Dronning Sonja kommer til åpningen av Hamar kulturhus fredag 14. mars 2014 klokka 20.00. Her vil hun være til stede på åpningsshowet i Kirsten Flagstad-salen.
- Jeg er veldig glad for at dronningen har tatt imot invitasjonen fra Hamar kommune, sier ordfører Morten Aspeli.
- Nå gleder jeg meg til å kunne vise fram til dronningen hvor flott Kulturhuset vårt er blitt.
- Opprinnelig ba vi også dronningen om å være kurator for åpningsutstillingen i Kulturhuset, sier produksjonsleder Elisabeth Nord.
Det hadde hun ikke anledning til, men det er utrolig gøy at hun kommer til åpningsshowet.
I disse dager pågår arbeidet for fullt med å få de ulike innslagene på plass til åpningsshowet. Ifølge det som hittil er skissert, er at dette skal bli et sammensatt program med en rekke ulike innslag.
Om dronning Sonja skal stå for selve den offisielle åpningen, er ennå ikke klart.