Djupe isspor i sentrumsgater og fortau som er fulle av isklumper og snø. Rumlete isgater med stålis. Kjenner du deg igjen?
- Vi krever ikke at publikum skal forstå hvordan fordelingen av brøytingen mellom Hamar kommune og Statens vegvesen fungerer. Det jeg kan si er at kommunen, gårdeierne og vegvesenet har hatt møte der vi har prøvd å diskutere oss fram til felles rutiner. Det sier Steinar Bjørnstad, forvalter for veg og trafikk i Hamar kommune.

Også Bjørnstad innrømmer at noen fortau burde vært brøytet og gater skrapt. Ett eksempel er fortauet i Grønnegata mellom Sagatun tannklinikk og fengslet som ikke har vært brøytet på lenge. Her har publikum selv tråkket sti.

Taxinæringen

Vi treffer sjåfør Jan Moløkken ved Hamar Taxi i Grønnegata. Moløkken er ikke ukjent med djupe hjulspor og isete gater vinterstid. Det er et årlig fenomen, sier han.
- Det er vi blitt vant til, så mitt motto er å tilpasse farten etter forholdene. Her må man kjøre varsomt, sier Moløkken.

Klag gjennom nettsted

Internettportalen FiksGataMi.no er et sted innbyggerne kan klage over dårlig vintervedlikehold. I et kort søk dukket flere meldinger opp. Denne ble skrevet for en uke siden:

«Ber vennligst om høvling av Olav Aukrusts gate. Vi har vanskelig framkommelighet, det er glatt og temmelig kupert og trafikkfarlig. Vil også føye til at det generelle vegvedlikeholdet i Hamar, både på fylkesvegene og lokalvegene har vært elendig i vinter - slik som vinteren i fjor. Mange av oss etterspør en bedre plan for forebygging av isete, glatte og farlige veier. Dette kan ikke fortsette!».
I Hamar har Statens vegvesen ansvaret i Stangevegen, Strandgata, Grønnegata, Furnesvegen, Brugata og Furubergvegen. Seksjonsleder Per Magnar Klomstad forstår kritikken, men viser til at ansvaret på driften i byen er delt.

- I noen tilfeller er det gjort for dårlig jobb av entreprenør. Samtidig forventer trafikantene høyere standard på vegnettet enn de avtalene Statens vegvesen har med sine entreprenører. Vegstandarden vinterstid kan også bero på uklare ansvarsforhold mellom gårdeier og vegvedlikeholder. Dessuten kom entreprenøren for sent i gang etter snøfallet og mildværet i romjula. Vi vil verken frita oss selv eller entreprenøren, sier Klomstad.

Vegnettet forfaller

Overingeniør Klomstad legger ikke skjul på at manglende bevilgninger har ført til forfall av gate- og vegnettet.
- Et forsømt vegvedlikehold, gjør det vanskelig å drifte vinterveger. Med den store byggeaktiviteten i Hamar for tida, gir drift av vegnettet enda større utfordringer enn før, sier Klomstad.
- Det er klart det føles mye mer ubehagelig når djupe spor i vegbanen blir enda verre på snøføre. Da blir det ubehagelig å kjøre, sier Per Magnar Klomstad.

KAOS I ENVEGSKJØRT GATE

Grønnegata har i forbindelse med byggingen av kulturhuset blitt envegskjørt fra Furnesvegen. Årsaken er at det ene kjørefeltet er snevret inn foran den nye kulturfasaden. Strekningen er skiltet med forbudt for motorvogn unntatt taxi og buss, men denne skiltingen ser trafikantene ikke ut til å respektere.