Mens antall årlige selvmord sank jevnt og trutt fra slutten av 1980-tallet, snudde trenden i 2007. De siste fem årene har antallet selvmord i Norge økt fra 485 til 598 i året.

Mange havner utenfor
Bente Birkeland er spesialrådgiver i Sykehuset Innlandet, og jobber tett opp mot selvmordsproblematikken. Hun forteller at det er vanskelig å forebygge selvmord der folk ikke søker hjelp.
 
- Psykisk helsevern meldte om 132 selvmord i forbindelse med behandling i 2011. Mange av de 598 som tok sitt eget liv dette året hadde ikke vært i kontakt med psykisk helsevern eller vært innom fastlegen for å prate om problemene sine. Vi sitter dermed igjen med en stor gruppe mennesker som sliter alvorlig, men som ikke søker hjelp, sier hun.

- Må prate om problemene
Birkeland er opptatt av åpenhet rundt selvmord, og betydningen av at vi tør å stille vanskelige spørsmål. Spesialrådgiveren presiserer hvor viktig det er at folk ber om hjelp når de trenger det, og at de må tørre å spørre.
 
- Dersom du registrerer at noen du kjenner isolerer seg, endrer rusvaner, skader seg eller virker trist og nedfor over lengre perioder, da er det lov å spørre "hvor vanskelig har du det nå?". Det er ikke farlig å stille spørsmål rundt tanker om å ta sitt eget liv når vi ser folk sliter. Man behøver ikke jobbe i helsevesenet for å ta tak i denne problemstillingen, sier hun.
 
Birkeland er klar over at mange mennesker lever i ensomhet, og ikke har mange naturlige samtalepartnere i livet.
 
- Fastlegen kan være et godt sted å starte for å få hjelp. Han eller hun kan henvise deg videre hvis du trenger det. Mange kommuner har gode tiltak som kan bidra til kontakt med andre. Det er veldig viktig å kunne møte og prate med andre dersom man vil føle seg bedre, sier hun.
 
Krevende samfunnssituasjon
Birkeland sier det er vanskelig å gi noe konkret svar på hvorfor antallet selvmord øker, men påpeker at statistikken ofte gjenspeiler de generelle forholdene i samfunnet.
 
- Det er vanskelig å vite hvorfor det begås flere selvmord enn før, men jeg vil tro at sosial utrygghet kan være med på å påvirke folks valg. Svært mange selvmord skyldes livskriser, og ikke nødvendigvis psykiatri, sier hun.
 
Mangler erfaring
Unge mennesker er ofte overrepresentert på den dystre statistikken. Birkeland sier det er mange årsaker til dette.
 
- Når unge har det vanskelig, mangler de ofte erfaringer om hvilke mestringsstrategier som kan være til hjelp. I tillegg er det utvilsomt krevende å vokse opp i dagens samfunn, med høye prestasjonskrav og stort forventningspress. Når man blir eldre, har man flere erfaringer og redskaper til å takle motgang, avslutter hun.