Assisterende divisjonsdirektør for psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, Odd Auglænd, bekrefter at det har vært en merkbar økning i antall selvmord de siste årene.

- Vi er bekymret over utviklingen, og dette er noe vi prioriterer høyt, sier han.

Ifølge Auglænd er unge, enslige menn er overrepresentert på statistikken. Årsakene kan være mange.

- Mange unge sliter med utdanning, arbeidsløshet, rus eller relasjonsbrudd. Sammenlignet med for ti-femten år siden tror jeg flere unge ikke føler de har noen å prate med om problemene sine, sier han.

Hjelp så fort som mulig
Sykehuset Innlandet blir regelmessig kontaktet av mennesker som av ulike årsaker ikke ønsker å leve. Auglænd forteller at sykehuset har grundige rutiner for å ta hånd om de som søker hjelp.

- Folk som kontakter oss, skal rask få noen å snakke med. Ved å kunne snakke med noen, bli sett og hørt, kan personene ofte komme seg gjennom krisen, sier han.

Så lenge det ikke er snakk om en akutt situasjon, blir personene som tar kontakt normalt tilbudt et møte med en fagperson i løpet av én til to dager. Ifølge Auglænd har dette god effekt.

- For mange er det betryggende å vite at man har en konkret avtale neste dag. Å se fram til å møte et annet menneske ansikt til ansikt kan være redningen når man er langt nede, sier han.

Etter at personene har vært inne til samtaler, kartlegger sykehuset hvor mye hjelp pasientene trenger for å komme seg videre i livet. For de hardest rammede kan det bli nødvendig med innleggelse. For andre kan det være nok med ukentlige oppfølgingssamtaler.

Lys enden av i tunnelen
Odd Auglænd forteller at det er viktig for mennesker som sliter med depresjon eller selvmordstanker å få hjelp til å se verden med nye øyne.

- Gjennom samtaler ønsker vi å få mennesker som sliter til å se de positive tingene i livet. Vi jobber ut ifra en tanke om at alle depresjoner går over før eller siden, og at det alltid finnes en løsning på problemene, selv om det kan ta litt tid, sier han.

Auglænd presiserer at selvmord er et svært vanskelig tema som krever aktivt samarbeid mellom mange aktører, deriblant skolevesenet, arbeidslivet, kommunale instanser og spesialisthelsetjenesten.

Selvmord i trafikken
Tirsdag skrev HA om at så mange som seks av 16 dødsulykker i hedmarkstrafikken i fjor kan ha vært selvvalgte.

Auglænd syns det er beklagelig at slike valg ofte involverer en uskyldig tredjepart, men minner om at mennesker i en krisesituasjon ikke nødvendigvis er i stand til å tenke rasjonelt.

For å forhindre slike ulykker, kan helsevesenet anbefale politiet å inndra førerkortet til pasienter som går på sterke medisiner eller sliter med alvorlig depresjon. I mer alvorlige tilfeller kan sykehuset selv ta direkte grep.

- Det forekommer svært sjelden, men dersom en pasient truer med å sette seg inn i bilen og kjøre av gårde, da kan vi beslaglegge førerkort og bilnøkler på stedet, avslutter Auglænd.