Hamar
Det kommer fram i en pressemelding fra Sykehuset Innlandet.
Det var i mai i år nyheten slo ned som lyn fra klar himmel:
På grunn av en ny modell for å regne overføring av penger fra Helse Sør Øst på, fikk Sykehuset Innlandet plutselig vite at de ville ha rundt 300 millioner kroner mindre å rutte med i året fra og med 2013.
Styret i Sykehuset Innlandet vedtok da å kutte hele 157 millioner kroner i årlige kostnader innenfor psykisk helsevern i løpet av perioden 2013-2016. Planen var at kuttene skulle starte til neste år.

STØRRE OVERSKUDD

Dette skulle komme på toppen av de allerede planlagte kuttene i divisjonen som var tuftet på nasjonale føringer for overføring av tjenester til DPS.
Nå ser det ut som om kuttplanene blir satt på vent.
- Vårt forslag er at styret avventer ytterligere krav om omstillingstiltak i divisjonen til behandling av økonomisk langtidsplan for 2014-2017 som blir vedtatt i mai 2013, sier administrerende direktør Morten Lang-Ree.
Han forklarer dette med at Sykehuset Innlandet har mer penger å rutte med enn hva de har beregnet.
- Det viser seg at vi får overført 23 millioner kroner mer i overføringer fra Helse Sør Øst enn budsjettert. I tillegg vil vi levere et langt høyere overskudd for 2012 enn budsjettert. Vi hadde beregnet 98 millioner kroner i overskudd, men kommer til å ende med et overskudd på over 200 millioner kroner, sier Lang-Ree.

- DET FØLES GODT

Direktøren kan ikke love at hele det planlagte kuttet vil forsvinne.
- Målet er nå å dempe tiltakene og få bedre tid til eventuelt å gjennomføre dem. Vi har hele tiden innsett at denne ekstraordinære kuttplanen ville være utfordrende. Nå gir vår økonomiske situasjon oss mulighet til å avvente dette. Samtidig får vi ro til å gjennomføre de tiltak vi er beordret til å gjøre gjennom nasjonale føringer.
- Hvor glad er du for å kunne legge disse kuttplanene på is?
- Det er utrolig godt. Det er ingen tvil om at det har vært tøffe tak etter at denne kuttplanen kom i mai. Og jeg vil tro at denne nyheten også er en god nyhet for ansatte og tillitsvalgte, sier Lang Ree.
Foreløpig er dette kun et forslag som skal behandles av styret i Sykehuset Innlandet 20. desember.
Alt tyder på at det kun er formaliteter som gjenstår, og at styret vil gå inn for innstillingen til Morten Lang-Ree.