Onsdag i neste uke lanseres Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, ROP, i Sykehuset Innlandet.

Dette er en stor anerkjennelse av ROP-arbeidet gjennom mange år, som har sitt utspring ved Sykehuset Innlandet, Sanderud, skriver SI i en pressemelding.

Det er sjelden nasjonale kompetansetjenester legges utenfor de store regionsykehusene og dette er det første som legges til Sykehuset Innlandet.

Målet for den nye nasjonale kompetansetjenesten er at pasienter som sliter med samtidig rusmisbruk og psykiske lidelser skal få en bedre, mer helhetlig og mest mulig lik tjeneste i hele landet, gjennom kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet.

Tjenesten skal bistå ansatte i spesialisthelsetjenesten og kommunene med kunnskap og metoder for å utføre kunnskapsbasert praksis og hjelpe brukere og pårørende til å etterspør bedre tjenester.