Brumunddal
- Det vil ramme de mest sårbare av de sårbare.
Det mener arbeiderpartimannen Gunnar Tore Stenseng, fylkestingspolitiker i Oppland med 24 års fartstid som ordfører i Nord-Fron.
Mandag var ordførere, rådmenn og kommuneansatte i Hedmark og Oppland invitert til Sykehuset Innlandet i Brumunddal for å bli orientert om endringene i drift og organisering av psykisk helsevern. I halvannet år har ei fagtung prosjektgruppe arbeidet med innsparingstiltak. Førstkommende fredag legges sluttrapporten fram.

Kritiske

Særlig fra Oppland kom det kritiske innlegg mot det som mange politikere og kommunebyråkrater opplever som et svekket tilbud i det psykiske helsetilbudet. Også ordføreren i Hamar, Morten Aspeli, er betenkt.
- Hverdagen viser at svært mange har behov for psykisk helsetjeneste. Vi ser at mange unge sliter, og det er viktig å fange opp problemene og starte behandling tidlig. Derfor bekymrer store innsparinger i divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet, mener Morten Aspeli.
Stangeordfører Nils A. Røhne, også styremedlem i Sykehuset Innlandet, mener at Prosjekt psykisk helsevern 2011-2013 har vært helt nødvendig, og han støtter modellen med større vekt på de distriktspsykiatriske enhetene. Ordfører Anita Ihle Steen i Ringsaker sitter i styret i Helse Sør-Øst, som har krevd innsparingene i helseforetaket i Hedmark og Oppland, og hun registrerer at misnøye og tilfredshet styres etter hvor ressurser settes inn.

innsparingene

Over en fireårsperiode er Sykehuset Innlandet pålagt å spare 158 millioner kroner i psykisk helsevern. Dette til tross for at administrerende direktør Morten Lang-Ree kan fortelle om et helseforetak som i år ligger an til et overskudd på 150 millioner kroner. Samlet skal Sykehuset Innlandet omstille, som i praksis vil si kutte, 355 millioner kroner de kommende fire år.
Tiltakene innen psykisk helsevern går blant annet ut på at institusjonene Sanderud og Reinsvoll skal «spisse» sine funksjoner. De nasjonale føringene er at sentralsykehusene skal gi øyeblikkelig hjelp og sikkerhetspsykiatri. De distriktspsykiatriske sentrene skal ha hovedansvaret for å gi befolkningen tilbud om psykisk helsevern.