1. oktober var alle avdelingssjefer innenfor psykisk helsevern innkalt til et hastemøte etter at det forleden framkom opplysninger i et innslag på TV2 om feil håndtering av ventelistepasienter ved DPS, Gjøvik.
Bakke opplyser at alle institusjonene på møtet fikk beskjed om å gå gjennom egen praktisering for håndtering av ventelistene ved hver enkelt enhet:
- Vi må finne ut om det som har skjedd på Gjøvik er en enkelthendelse eller om det skjer systematiske avvik. I så fall er ikke det akseptabelt, sier Bakke.
Saken vil bli fulgt opp videre med nye møter inntil en har full visshet.
Fredag skal sykehusledelsen møtte Pasientombudet for Hedmark og Oppland samt de tillitsvalgte for å gjennomgå saksforløpet med disse, ifølge divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke.