Hamar
Sykehusøkonomi er komplisert materiale. Sykehuset Innlandet skal som kjent kutte cirka 300 millioner kroner i årlige kostnader fram til 2016. Hele 156 av disse millionene skal hentes ut av psykiatrien.
Cirka 50 av disse millionene var planlagte kutt og overføringer til DPS, og førte til at prosjektet Psykisk Helsevern 2011-2013 ble opprettet. I etterkant støtte Sykehuset Innlandet på problemer da en endring i inntektsmodellen førte til at psykiatrien fikk beskjed om å kutte ytterligere 100 millioner kroner.
29. november skal styret i Sykehuset Innlandet banke gjennom vedtak i prosjektet 2011-2013, men allerede nå er mye av kuttplanene i dette prosjektet klart.
Førstkommende mandag legger administrerende direktør Morten Lang-Ree fram en rekke mulige tiltak for kutt, og styret skal ta stilling til om prosjektgruppen kan gå videre med sine planer.

Forslag til kutt

Dette er forslagene fra prosjekt 2011-2013 som styret må ta stilling til:
• Samling av alle alderspsykiatriske enheter på Sanderud og en redusering av antall døgnplasser fra 29 til 25.
• Overføring av DPS Gjøvik til Reinsvoll.
• Enhet for personlighetspsykiatri på Sanderud legges ned.
• Enhet for affektive lidelser 1B legges ned.
• Enhet for spiseforstyrrelser flyttes fra Reinsvoll til DPS Gjøvik.
• Driftsavtalen med Fekjær-klinikken avsluttes fra og med 2015.

Kan bli oppsigelser

I tillegg blir det foreslått en rekke mulige flyttinger og omorganiseringer.
I de forberedende styrepapirene uttaler administrerende direktør Morten Lang-Ree at prosjektet er krevende og at det vil få konsekvenser for pasienttilbudet og i ytterste konsekvens også kan føre til oppsigelser.
Men hva til neste år, når de virkelige kuttene kommer? Hva når Lang-Ree må kutte ytterligere 100 millioner kroner i psykiatrien?
- Det er klart at det blir en krevende prosess, men formuleringen vil også da bli den samme. Konsekvensen kan bli oppsigelser, men vi håper og tror at dette kan løses ved naturlig avgang, sier han.
De ulike divisjonsdirektørene har fått frist til 1. mars neste år for å legge fram en konkret plan på hvordan de store kuttene skal bli.