Det opplyser sykehuset i en pressemelding onsdag formiddag.

Femdøgnstilbud

Enhet for personlighetspsykiatri - ved Avdeling for akutt- og korttidspsykiatri på Sanderud - ble etablert i 2010 som et femdøgnstilbud for pasienter med personlighetsforstyrrelser. Pasientene har fått døgntilbud fra mandag til fredag med permisjon i helgene. Enheten har åtte sengeposter.

«Døgntilbudet er etter nøye vurdering bestemt avviklet», melder sykehuset.

Færre søknader

Årsaken er at tallet på søknader om døgnbehandling har gått radikalt ned fra november 2011.

- Avdelingsledelsen har derfor i samråd med divisjonsledelsen bestemt at tilbudet avvikles fra 1. desember 2012. Pasientgruppen blir ivaretatt med døgn- og poliklinisk tilbud i divisjonen, sier konstituert kommunikasjonsdirektør Herman Stadshaug.

Kan søke fram til 10. september

Enheten tar imot søknader om døgnbehandling fram til 10. september.

Divisjon Psykisk helsevern understreker samtidig at den intensive gruppeanalytiske poliklinikken ved Enhet for personlighetspsykiatri blir videreført i sin nåværende form.