Er det mulig å vinne kampen mot skadedyrene på en miljøvennlig måte?
Vestlandet er et av stedene i landet som har vært invadert av brunsnegler i en årrekke. Der har de slimete dyrene vært en sann plage. Forsøket med å benytte moskusender i kampen mot mordersneglene, har vært positive.


Nå advarer Bioforsk Planteskole på Ås mot et snegleår. Områdene rundt Mjøsa må være forberedt på at brunsneglene kan invadere hager og dyrkningsarealer.


- Her har vi på mange måter å gjøre med hagens renovatører, sier Arnfinn Johannessen på Snilsberg gård i Gaupen i Ringsaker. Han har hatt moskusender i gårdsparken sin i mange år.

Appetitt på snegler

- Verken jeg eller vestlendingene kan legge fram vitenskapelig dokumentasjon på at krigen mot sneglene kan vinnes med moskusender. Men praktisk erfaring viser at endene er miljøvennlig bekjempelse av et stort skadedyrproblem. Moskusendene har også vært effektive som fluefangere i fjøset vårt. Mange steder har moskusender i aksjon vist at de har god appetitt på snegler, sier Johannessen.


Allerede i 2007 oppfordret en bergenser med brunsnegler i hagen om å anskaffe moskusender.


Ifølge VG sa vedkommende at moskusender er svært effektive mot snegler.


- Moskusender har blitt populære her hjemme på grunn av fokuset på fuglene som ivrige sneglejegere. Dette er trivelige fugler.
- Vurderer du å låne ut moskusender til hageeiere som vil bli kvitt sneglene?


- Det har jeg ikke tenkt på, men slike henvendelser må uansett avklares med Mattilsynet. Det er morsomt å se endene som hele tiden går med nebbet i gr

aset. De har tenner som de bruker til nærmest å sage av gresset med. De er rolige og bråker lite, sier Johannessen.


- Moskusendene er stedbundne og de stikker sjelden av. Arten stammer fra Mexico og det sentrale beltet i Sør-Amerika. Selv om den er en tropisk fugl, tåler den mot 12 minusgrader.
Ifølge Wikipedia er hannen opp til 86 centimeter lang og veier mellom 2.1 og 3.2 kg. Hunnen er betydelig mindre med en kroppslengde på 64 cm og en vekt mellom 1 og 1.3 kg.
Også Hageselskapet slår fast at moskusanden er en god hjelper i kampen mot brunskogsneglene.