Oslo
De vedtatte kuttplanene i psykiatrien i Sykehuset Innlandet på 157 millioner kroner, skaper hodebry for regjeringen og helse- og omsorgsdepartementet. I går møtte statssekretær Robin Martin Kåss seks tillitsvalgte fra psykiatrien i Innlandet. Senere på dagen sto et møte med Oppland Arbeiderparti på agendaen og i dag møter Kåss Hedmark Arbeiderparti og Bente Elin Lilleøkseth.
I tillegg har mange stortingspolitikere fra Hedmark og Oppland vært på tråden til Kåss og «plaget» ham med sine bekymringsmeldinger.
De tillitsvalgte la fram sin bekymring til statssekretæren som de har gjort i HA tidligere: De frykter at kuttene skal gå på helsen løs med flere psykisk syke som ikke får tilbud og med flere selvmord.

Ullen statssekretær

Det var en noe ullen og vag statssekretær som tok seg tid til å prate med Hamar Arbeiderblad etter møtet.
Han sier at det på den ene siden at når alt kommer til alt, så det er politikerne som har ansvaret for hvilke sykehustilbud nordmenn får, men på den andre siden sier han at regjeringen ikke kan gå inn og «detaljstyre hvordan de enkelte sykehusene skal bruke penger».
- Men hva tenker regjeringen om at Sykehuset Innlandet har vedtatt å kutte 157 millioner fra psykiatrien, noe som tilsvarer elleve prosent av budsjettet. Er dette i tråd med regjeringens mål?

Har Bedt om rapport

- Det er ingen tvil om at de har utfordringer i Sykehuset Innlandet. Det som er viktig nå er hvordan de gjør sine omstillinger og at de involverer de ansatte i dette. Regjeringen er opptatt av å tilføre økonomiske midler til hele landet. Vi kan ikke gå inn og detaljstyre hvordan de enkelte sykehusene prioriterer. Det er Helse Sør Øst som setter rammene, sier han.
- Men hva med Helse Sør Øst? Det er jo på bakgrunn av deres oppdatering av det nye inntektssystemet at Innlandet har kommet så dårlig ut. Vil dere se på hvordan Helse Sør Østs inntektsmodell slår ut, og om dette er rimelig?
- Dette er noe vi har bedt om en rapport fra Helse Sør Øst om, og noe vi kommer til å følge opp gjennom møter. Da vil også Innlandet bli et tema, sier Kåss.