Hamar
Hedmark og Oppland presser sentrale politikere hardt og varsler bred mobilisering mot forslaget om kutt innen psykiatrien. Helse Sør Øst har pålagt Sykehuset Innlandet å kutte budsjettet innen psykisk helsevern med 157 millioner kroner neste fire år. Det har styret vedtatt.
Line Lysbakken, tillitsvalgt i Norsk Psykologforening, varslet forleden dag at de foreslåtte kuttene representerer halvparten av sengene på Sanderud.

Hamar-ordfører Morten Aspeli krever at psykiatrikuttene ikke realiseres. Han frykter en barbering av budsjettet på 11 prosent kommende år får dramatiske konsekvenser for kommuneøkonomien. Hvis 50 prosent av behandlingsplassene forsvinner, blir ventelistene innen psykiatrien lengre. Hamarordføreren tar også turen til hovedstaden.

Aspeli mener helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen må stoppe kuttplanene.

Til Oslo i dag

I dag møter tillitsvalgte og divisjonsledelsen i Helse Sør Øst departementet.
Møteavtale har også Oppland Arbeiderparti, melder Gudbrandsdølen/Dagningen. Oppland Ap med nestleder Stein Knutsen, fylkesordfører Gro Lundby og fylkessekretær Ole-Johan Dyste skal diskutere situasjonen med statssekretær Robin Kåss.

Hedmark Ap

Torsdag møter leder Bente Elin Lilleøkseth i Hedmark Arbeiderparti statssekretær Kåss.
KS i Hedmark har også gått imot psykiatrikuttene.