Stange
I dag skal styret i Sykehuset Innlandet vedta hvordan de skal makte å kutte 350 millioner av sitt budsjett i løpet av en fireårsperiode.
I sin innstilling har administrerende direktør Morten Lang-Ree rådet styret om å kutte 157,5 millioner kroner innenfor psykisk helsevern. Som HA skrev i går, tilsvarer dette 11,2 prosent av det nåværende budsjettet. Lang-Ree tilsto i intervjuet med HA at dette kuttet vil gå ut over tilbudet de når gir pasientene. I Lang-Rees innstilling blir budsjettet til de somatiske sykehusene for øvrig kuttet med «bare» 4,6 prosent.

- Kan ikke akseptere

I går traff HA fem tillitsvalgte innenfor ulike faggrupper som arbeider med psykisk helsevern.
Sammen står de bak et brev Overlegeforeningen og Psykologforeningen i går sendte til styret i Sykehuset Innlandet, hvor de ber dem om å prioritere psykisk helsevern høyere enn hva innstillingen legger opp til.
- Vi kan rett og slett ikke akseptere de konsekvensene disse drastiske kuttene vil få for pasientene våre. Mange av dem er ikke i stand til å gå i protesttog, og vi som fagpersoner kan ikke sitte og se på en systematisk nedtrappingsplan som vil ramme noen av de svakeste pasientgruppene i helsevesenet, sier Svein Martin Luth som er divisjonstillitsvalgt i Overlegeforeningen.
Rundt bordet i en nedslitt bygning på Sanderud, nikkes det blant de tillitsvalgte.
Olav Neerland som representerer Fellesorganisasjonen, Sissel Bjørli fra Fagforbundet, Anne Bi Hoffsten fra Norsk Sykepleierforbund og Line Lysbakken fra Norsk Psykologforening.

Færre senger, lengre køer

Alle er forbannet, engasjerte og forundret. Forundret over at psykisk helsevern som har fått tilført 187,5 millioner på ti år gjennom opptrappingsreformen, skal kutte nesten tilsvarende sum - på fire år.
Og forundret over at stortingspolitikere fra begge sider av Mjøsa så langt har vært tause om kuttplanene.
- Vi har havnet i skyggenes dal. Det forventes en økning i forekomst av psykiske lidelser og så skal det kuttes så mye. En gjennomgang av avdelingenes drift i fjor høst viste at samtlige avdelinger innenfor psykisk helsevern rapporterte at de hadde behov for flere sengeposter. Nå skal vi i stedet legge ned sengeposter.
For det er det som kommer til å skje.
- Kostnadskuttene betyr færre senger, lengre ventelister og et generelt dårligere tilbud. Det vil føre til en større sykdomslidelse for mange av pasientene og i verste fall død. Jeg tror det vil bli flere selvmord, og det kan vi ikke sitte og se på, sier Olav Neerland.
Under dagens styremøte på Fagernes vil deres bekymring bli tatt opp til diskusjon og vedtak, men de fagansvarlige er forberedt på at styret vil følge innstillingen til Morten Lang-Ree.
Uten at de har tenkt å bli stille av den grunn.
Da er planen å gå videre med henvendelser til fylkeslegene i Hedmark og Oppland, samt stortingsrepresentantene fra de respektive fylkene.