Anbefalt lengde på minneord er maksimalt 2000 ord. Vi ber om at minneord inneholder opplysninger om avdødes alder og dato for når avdøde gikk bort.
Vi forbeholder oss retten til å forkorte og redigere innsendte manuskripter.

Vi anbefaler også at minneord skrives i omtaleform.